Květiny

Barevnost obrazů je ovlivněna pobytem v Ladakhu. Krajina je tam šedá, okrová, hory a kamení. Zato vnitřky místních chrámů a modliteben přetékají barvami. Téma smrti je těžko uchopitelné, přesto by se o to měl člověk pokusit. Květiny tak rychle podléhají zmaru, ale nepřestaneme je kvůli tomu pěstovat.