Bytosti

Vědomí je vibrující kvalita, jež je vlastní pouze oživené energii. Všechny organismy na zemi mají tuto vibrující energii. Jsou zde ovšem ještě další shluky energie, které mají soudržnost, ale nejsou vázány na žádný organismus. Hinduismus a buddhismus rozlišuje celou řadu neorganických bytostí. Svět lidí a neorganických bytostí je od sebe oddělen bariérou vnímání.

Gato: Učení Nagualů