Knihovna Hradec Králové

„Vesmír, kteří jiní nazývají Knihovnou, je vytvářen šestiúhelníkovými galeriemi, jejichž počet je neurčitý a možná i nekonečný.“

Citát z povídky Babylonská knihovna Jorge Luise Borgese

Návrh nástěnné malby vznikal postupně z intuitivního bádání nad prázdnou stěnou. Protože stěna nabízí mnohem větší prostor pro práci než napnuté plátno, umožňuje také vetší rozmach: malba může „kořenit“ při zemi, připravovat se k růstu, tvary svobodně vytrysknou a přerostou třeba až někam za roh. Zpočátku je třeba nechat buňky zmnožit se, vytvořit energii tušeného, jako předjaří v přírodě. Všímat si struktury podkladu, nepatrných trhlin, které naznačí směr růstu.

Malba je rozdělena do tří pater, zobrazuje tři „světy“: nerostný, rostlinný a svět volných forem-myšlenek. Šestihran ve svých variacích a dělením na trojúhelníky představuje jakousi základní „buňku“. V dolním patře se šestihranný krystal množí, rozrůstá, koncentruje i nabývá na objemu. V dalším patře „ožívá“, jeho stěny jsou teď pružné, stává se rostlinou, květem. Horní patro vzniklé formy archivuje, ukládá do knih, dvojlistů, krychlí. Počet dnů, které jsem strávila malováním knihovny, je přibližně devadesát. To je asi 600 hodin práce. K malování jsem spotřebovala  23 litrů barvy, nejvíce bílé ( 5,5litru ). Rozsahem malby pokrývají 546m².