Kresby

…ve smyslu automatická kresba jsem tvořila v rámci diplomové práce. Zajímal mě rytmus, tvary vzniklé opakováním stejných linií. Dá se hovořit o záznamu. V kresbách jsem pokračovala několik let. Důležité jsou datumy, seřazení kreseb za sebou vytváří dojem vývoje, změny, proměny.