Martina Novotná

Malby pro dětské oddělení nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, květen-červenec 2010

Ten, kdo se někdy zabýval abstraktním uměním podobně jako já, snad lépe pochopí, jaký je to skok začít zobrazovat zvířátka. Načrtnout kočičku na papírek je něco jiného, nežli ji namalovat půl až třičtvrtěmetrovou na zed´. Ke všemu za neustálého procházení proudu lidí, zdravotních sester, rodičů a malých pacientů, lékařů, uklízeček. První dny na mě zvířátka koukala nesměle, ale protože ode všech sklízela pochvalu a povzbuzení, osmělila se nakonec všechna.